3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Odabir jezika Minimiziraj
English site Bosna i Hercegovina
 Pretraga portala Minimiziraj

Minimiziraj Tehnicka Analiza
Upravljačka strukturaVrijednosni papirTehnička analizaFinansijski izvještajiObjave

Prikaži trgovine od dana:    do dana:  
Funkcija: Vrsta prikaza:Period:Devijacija:     


 Teorija tehnicke analize Minimiziraj
Interpretacija Stohastičkog oscilatora | Interpretacija Indeksa relativne snage | Interpretacija Pokretnih prosjeka | Interpretacija „Average true range“ (ATR) | Interpretacija Bollingerovih pojaseva
 
Prikazi kao jednu stranu
Index relativne snage (RSI) je jedan od popularnih oscilatora. Welles Wilder ga je uveo objavivši članak u Commodities , sada Futures  Magazine, u junu 1978. godine.
Oscilator ne poredi snagu dva vrijednosna papira nego internu snage pojedinačnog vrijednosnog papira.
Wilder je po uvođenju predložio analizu po RSI za 14 dana, mada se u literaturi mogu pronaći  devetodnevne i analize za 25 dana za RSI, kao i eksperimentalno utvrđivanje perioda predstavljanja ovog oscilatora.
Pri ovom zadnjem, treba imati na umu da što je kraći vremenski period, i rezultati su za RSI nepouzdaniji.
RSI je oscilator koji prati cijenu, a predstavlja se u rangu od 0 do 100.

Pri interpretaciji RSI treba obratiti pažnju na:

1.     Maksimalne i minimalne vrijednosti                      

Maksimalne vrijednosti za RSI obično su iznad 70 a podnožja ispod 30. RSI obično formira svoje maksimalne i minimalne vrijednosti prije nego što to uradi cijena vrijednosnog papira na koju se ovaj oscilator odnosi.


2.    
Formacije dijagrama  

RSI često formira obrasce kao što su glava i ramena ili trouglovi  koji mogu a ne moraju biti vidljivi na dijagramu cijene.

3.     
Neuspješne promjene 

Odnose se na slučaj kada RSI nadilazi prethodne vrhove ili pada ispod skorašnje najniže vrijednosti

4.    
Divergencije

Divergencije se pojavljuju tamo gdje visoke vrijednosti (ili niske) nisu potvrđene novom visokom ili niskom vrijednosšću u RSI. Cijene će obično biti korigovane u smjeru kako pokazuje RSI.

Interpretacija Stohastičkog oscilatora | Stranica 2 od 5 | Interpretacija Pokretnih prosjeka
Ispis