3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Odabir jezika Minimiziraj
English site Bosna i Hercegovina
 Pretraga portala Minimiziraj

 Proces trgovine Minimiziraj

Proces trgovine počinje sa investitorima, koji žele da kupe ili prodaju dionice. Već smo rekli da to ne mogu uraditi direktno na Berzi, nego se moraju obratiti jednoj od brokerskih kuća, članica Sarajevske berze.

Nakon što dođu u brokersku kuću, kao prvo moraju potpisati «Opšti ugovor o posredovanju» sa brokerskom kućom. Ovaj se ugovor potpisuje samo prvo put kada se dolazi u brokersku kuću radi izdavanja naloga (Naravno, ukoliko promjenite brokersku kuću, morat će te potpisati i novi ugovor).

Ovom prilikom brokerska kuća Vam dojeljuje jedinstvenu identifikacijsku šifru, koju ne smijete saopštavati nikome osim ovlaštenom brokeru prilikom izdavanja naloga.

Nakon potpisivanja ugovora slijedi izdavanje naloga. Prilikom izdavanja naloga morate naznačiti (između ostalog):
- vrijednosni papir – dionice koje želite kupiti / prodati
- cijenu: limitirani nalog (Vi određujete najvišu cijenu koju ste spremni platiti ukoliko želite kupovati dionica t.j. minimalnu cijenu po kojoj želite prodati svoje dionice) ili tzv. tržišni nalog, kod kojeg ne određujete cijenu.
- do kada Vaš nalog treba da važi (otvoreni nalog, validnost do određenog datuma, dnevni nalog). Ukoliko izdate nalog sa razboritošću nalog prestaje da važe ukoliko se na slijedeći dan trgovine ne ispuni!
- količinu dionica

Ukoliko izdajete kupovni nalog, morat će te prethodno uplatiti avans za kupovinu dionica na namjenski račun brokerske kuće. Ukoliko prodajete dionice, brokerska kuća Vam može zatražiti potvrdu od Registra vrijednosnih papira o stanju na Vašem računu.

Nakon što izdate nalog, brokerska kuća Vam izdaje potvrdu o prijemu naloga. Broker nakon toga unosi nalog u Berzanski trgovinski sistem – BTS. Trgovina na Sarajevskoj berzi se obavlja svakim radnim danom osim petkom, u terminu od 09:00 do 13:30.

Ispis