3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Portal Search Minimize

 Indikator trenda tržišta Minimize

Indikator tržišta predstavlja relativnu promjenu tržišne kapitalizacije u odnosu na njenu vrijednost izračunatu po zatvaranju tržišta prethodnog dana trgovanja.

Algoritam za izračun indikatora ne uzima u obzir promjene u tržišnoj kapitalizaciji koje nastaju kao rezultat uključenja ili isključenja vrijednosnih papira iz sistema trgovanja prethodnog dana trgovanja.

Simbol bika označava rast tržišne kapitalizacije, a simbol medvjeda njen pad.

Print