3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Portal Search Minimize

 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Index SASX-30 Minimize


Metodologija indeksa SASX-30


Naziv indeksa

Zvanični naziv indeksa: SArajevo Stock EXchange Index 30
Skraćeni naziv indeksa: SASX-30

Klasifikacija indeksa

SASX-30 je:

- cjenovni indeks (price index) tj. isplaćene dividende indeksa se ne uzimaju u obzir prilikom kalkulacije indeksa
- benchmark indeks, koji ima za cilj da investitorima i analitičarima omogući ocjenu generalnog kretanja na najlikvidnijem dijelu Slobodnog tržišta Sarajevske berze – burze vrijednosnih papira.
- neponderisani (equally weighted) indeks, u kojem svaki od učesnika ima identičan uticaj na kretanje indeksa, bez obzira na tržišnu kapitalizaciju pojedinog emitenta.

Sastav indeksa

U sastav indeksa SASX-30 mogu biti uključeni samo simboli emitenata koji su uvršteni na Primarno Slobodno tržište (PST), subsegmenat Slobodnog tržišta Sarajevske berze – burze.
Indeks SASX-30 može imati maksimalno 30 kompanija u svom sastavu; u slučaju da je broj kompanija na PST-u manji, i indeks može imati manji broj kompanija.

Formula izračunavanja
pri čemu je:

t = dan trgovanja
n = broj emitenata koji ulaze u sastav indeksa (n = 30)
i = dionice emitenta 'i'; i = 1,....,n
It = Vrijednost SASX-30 u periodu 't' (aktuelna vrijednost); I0 = 1.000
It-1= Vrijednost SASX-30 u prethodnom periodu
Pt,i = Cijena dionice 'i' u periodu 't'
Pt-1,i = Cijena dionice 'i' u periodu 't'

Korekcioni faktor

Kontinuitet indeksa prilikom redovnih i vanrednih revizija indeksa obezbjeđuje se korištenjem korekcionog faktora. Početna vrijednost korekcionog faktora je 1 (C0 = 1)pri čemu je:

CT = vrijednost korekcionog faktora na T („nova vrijednost korekcionog faktora“)
CT-1 = vrijednost korekcionog faktora na T-1 („stara vrijednost korekcionog faktora“)
T = datum revizije

Početna vrijednost i početni datum

Početna vrijednost indeksa SASX-30 (base value) iznosi 1.000,00 indeksnih poena. Početni datum (base date) indeksa je 31.03.2009. godine.

Principi izračunavanja i objavljivanja indeksa

Kalkulacija i objavljivanje indeksa SASX-30 vrši se svakog radnog dana, u realnom vremenu. U slučaju da je trgovanje pojedinačnim simbolom iz sastava
indeks privremeno obustavljeno, indeks se izračunava na bazi poslednjeg kursa datog simbola

Vrijednost indeksa se objavljuje putem slijedećih kanala distribucije:

-Berzanski Trgovački Sistem (BTS)
-SASE-portala (www.sase.ba)
-Elektronskim i štampanim medijima

Objava vrijednosti SASX-30 vrši se uz tačnost od dva decimalna mjesta. Pored vrijednosti indeksa, objavljuje se i promjena u apsolutnim iznosima (indeksni poeni) i u procentima.

Revizije indeksa

Redovna revizija indeksa vrši se polugodišnje, u skladu sa revizijom simbola na Primarnom Slobodnom tršištu SASE, na način da se implementacije revizije indeksa izvrši sa prvim danom
trgovine po novom sastavu Primarnog Slobodnog tržišta.

Vanredne revizije se vrše u slučaju da emitent bude delistiran sa PST-a ili novi emitent uvršten na PST, u skladu sa Odlukom Uprave o određivanju kriterija uvrštenja emitenata na Primarno Slobodno tržište SASE.
I u ovom slučaju se implementacija revizije vrši na prvi dan trgovine sa novim sastavom PST-a.


Print