3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Odabir jezika Minimiziraj
English site Bosna i Hercegovina
 Pretraga portala Minimiziraj

 Podzakonski akti KOMVP Minimiziraj
 NazivKategorijaModified DateVeličina (Kb) 
Pravilnik o vodenju registra lica iz cl29 i 121 Zakona o DUFi IF 5.11.2009112,72Download
Pravilnik o uslovima za upravu društvaPravilnici5.11.200979,36Download
Pravilnik o uslovima za osnivanje ZIF sa javnom ponudomPravilnici5.11.200954,27Download
Pravilnik Oblik Sadrzaj Prospekt dionica emisije IFPravilnici6.11.2009148,62Download
Pravilnik o vrednovanju i obracunu imovine investicijskog fondaPravilnici6.11.200997,28Download
Pravilnik o vodjenju i cuvanju poslovnih knjiga i izvjestaja IFPravilnici6.11.200987,65Download
Pravilnik o uslovima poslovanja DUFPravilnici5.11.200971,17Download
Pravilnik o reviziji finansijskih izvjestaja i poslovanja privatizacijskih investicionih fondovaPravilnici5.11.200998,65Download
Pravilnik o registru fondovaPravilnici5.11.200938,91Download
Pravilnik o racunovodstvo IFPravilnici 6.11.2009190,68Download
Pravilnik o ulaganju OIF zatvorena ponudaPravilnici5.11.200936,86Download
Pravilnik o ulaganju fondova u nekretninePravilnici5.11.200933,28Download
Pravilnik o transformaciji IF_izmjenaPravinici5.11.200936,86Download
Uputstvo o nacinu utvrdivanja vrijednosti imovine uzajamnog fondaPravilnici6.11.200957,36Download
Uputstvo o donosenju sadrzaju i objavljivanju odluke o povecanju osnovnog kapitala privatizacijskog investicionog fonda 6.11.200957,36Download
Statut KOMVPPravilnici6.11.200957,36Download
Uputstvo Obavezni Elementi Ugovora IF i RegistarPravilnici6.11.200989,83Download
Uputstvo o sadrzaju skracenog bilansa stanja i uspjeha DUF i IFPravilnici6.11.2009107,02Download
Uputstvo o obaveznim elementima ugovora DUFa sa depozitaromPravilnici6.11.20098,30Download
Pravilnik za sticanje ovlastenja za prodaju dionica ili udjela IF sa JPPravilnici5.11.200938,40Download
Pravilnik Osnivanje DUF PIF dozvole za PIFPravilnici6.11.2009144,74Download
Pravilnik Oduzimanje Dozvole IFPravilnici6.11.200995,08Download
Pravilnik Oduzimanje Dozvole IFPravilnici6.11.200995,08Download
Pravilnik za sticanje ovlastenja za prodaju dionica ili udjela IF sa JPPravilnici5.11.200938,40Download
Pravilnik registar udjelaPravilnici6.11.200938,91Download
Pravilnik Prestanak Ugovora Upravljanja IFPravilnici6.11.200979,00Download
Pravilnik o prestanku vazenja Pravilnika o stand kapitala 5.11.200957,36Download
Pravila upravljanja ddPravilnici5.11.2009167,33Download
Praivlnik o vodjenju i cuvanju poslovnih knjiga i izvjestaja IF 5.11.200987,65Download
Odluka o tarifi naknadaPravilnici5.11.2009101,38Download
Pravilnik o bankama depozitarima IFPravilnici5.11.200951,71Download
Pravilnik Promocija IFPravilnici6.11.200945,06Download
Pravila upravljanja_izmjenaPravilnici5.11.200932,26Download
Odluka o standardima za izradu i odobravanje pravila i drugih akata berze ili drugog uredjenog trzistaPravilnici5.11.200957,36Download
Izmjene i dopune pravilnika o registru emitenataPravilnici5.11.200956,83Download
Izmjena odluke o tarifi naknadaPravilnici5.11.200936,35Download
Dopuna Pravilnika o izdavanju dozvole za DUF za upravljanje IFovima i osnivanje IFPravilnici5.11.200957,36Download
Odluka o povratu dijela naknade za ispit za investicijske savjetnikePravilnici5.11.200976,59Download
Odluka o povratu dijela naknade za ispit brokeri i dileriPravilnici5.11.200977,73Download
Model upravljanja fondomPravilnici5.11.2009128,46Download
Pravilnik o OIF sa rizicnim kapitalomPravilnici5.11.200934,82Download
Pravilnik o ogr i repo poslovimaPravilnici5.11.2009211,97Download
Pravilnik o Oduzimanju Dozvole IFPravilnici6.11.200995,08Download
Pravilnik o prestanku vazenja Pravilnika o prijemu nalogaPravilnici5.11.200924,06Download
Pravilnik o posredovanju u poslovima sa vrijednosnim papirimaPravilnici5.11.2009232,96Download
Pravilnik o ovlastenim ucesnicimaPravilnici5.11.2009141,82Download
Pravilnik o objavljivanju i izvjestavanjuPravilnici5.11.2009160,26Download
Pravilnik o nacinu transformiranja PIFa u IFPravilnici5.11.200978,49Download
Pravilnik o nacinu sticanja i prometa vlastitih dionicaPravilnici5.11.200973,77Download
Pravilnik o emisiji po Zakonu o trzistu vrijednosnih papiraPravilnici5.11.2009124,93Download
Pravilnik o obaveznom izvjestavanju DUF i IFPravilnici5.11.2009178,69Download
Pravilnik o nadzoruPravilnici5.11.2009100,84Download
Pravilnik o nacinu upisa i vodjenja reg emit kod KVPFBiHPravilnici5.11.20097,89Download