3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Odabir jezika Minimiziraj
English site Bosna i Hercegovina
 Pretraga portala Minimiziraj

 Informacije o BiH Minimiziraj
Makroekonomski podaci | Indikatori po godinama (1999 - 2006)
 
Show as single page
BDP ( paritet na bazi kupovne moći):
$24.8 mlrd
Bosna ima ogroman neformalan sektor koji može biti  50% oficijelnog BDP (procjena za 2006.)
BDP (službeni):
$9.158 mlrd (procjena za 2006.)
BDP – realna stopa rasta:
5.3% (procjena za 2006.)
BDP - per capita (PPP):
$5,500 (procjena za 2006.)
BDP – struktura po sektoru:
poljoprivreda: 14.2%
industrija: 30.8%
usluge: 55% (2002)
Radna snaga:
1.026 million (2001)
Stopa nezaposlenosti:
45.5% oficijelno; uzimajući u obzir sivu ekonomiju, stopa nezaposlenosti se može umanjiti do granice 25-30%
Ispod granice siromaštva:
25% (procjena 2004.)
Stopa inflacije (potrošačke cijene):
8.2% (procjena za 2006.)
Budžet:
prihodi: $5.643 mlrd
rashodi: $5.677 mlrd; uključujući kapitalne troškove (procjena 2006.)
Javni dug:
24.5% od BDP (procjena za 2006.)
Poljoprivredni proizvodi:
pšenica, kukuruz, voće, povrće; stoka
Industrije:
čelik, ugalj, rude željeza, olova, cinka, magnezija, boksit, sklapanje vozila, tekstil, duhanski proizvodi, namještaj od drveta, uređaji za domaćinstvo
Stopa rasta industrijske proizvodnje:
5.5% (procjena iz 2003.)
Proizvodnja električne energije:
12.98 mlrd kWh (2004)
Potrošnja električne energije
11.03 mlrd kWh (2004)
Izvoz električne energije:

3.05 mlrd kWh (2004)
Uvoz električne energije:
2 mlrd kWh (2004)
Stanje nacionalnog računa:
$-1.73 mlrd (procjena 2006.)
Izvoz:
$3.5 mlrd f.o.b (2006.)
Struktura izvoza - robe:
Proizvodi metalske industrije, odjeća, namještaj i proizvodi od drveta
Izvoz - partneri:
Hrvatska 18.4%, Italija 17.1%, Slovenija 14.7%,  Njemačka 12.8%, Austrija 6.5%, Mađarska 5.2%, Kina 4.2% (2005)
Uvoz:
$8.25 mlrd f.o.b. (2006 )
Struktura uvoza - robe:
Mašine i oprema, proizvodi hemijske industrije, goriva, hrana
Uvoz - partneri:
Hrvatska 24.7%, Njemačka 13.6%, Slovenija 13%, Italija 11%, Austrija 6.9%, Mađarska 5.5% (2005)
Rezerve u stranim valutama i u zlatu:
$2.7 mlrd (2006)
Dug – vanjski:
$3.927 mlrd (2006. )
Valuta (kod):
Konvertibilna marka (BAM)
Fiskalna godina:
Kalendarska godina
 

Makroekonomski podaci | Page 1 of 2 | Indikatori po godinama (1999 - 2006)
Ispis