3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Portal Search Minimize

 Novosti i objave Minimize

  Unesite riječi za pretragu:

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo saziva sedamnaestu Skupštinu Društva za 30.06.2010. godine sa predloženim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva,

2. Usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2009. godinu sa Finansijskim Izvještajem, Izvještajem neovisnog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem Odbora za reviziju,

3. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2009. godinu,

4. a) Usvajanje Odluke o pozajmici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Breza, d.o.o. Breza, b) Usvajanje Odluke o pozajmici JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj,

5. Usvajanje odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - rudnike uglja i rudnike mrkog uglja: a) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica, b) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla, c) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, d) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Đurdevik" d.o.o. Đurđevik, e) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza, f) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik- Bila, g) Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje,

6. Usvajanje Odluke o namjeri osnivanja Tehničkog muzeja u Sarajevu,

7. Usvajanje Odluke o utvrđivanju Dana JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Dana JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava (Koncerna), i

8. Usvajanje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Društva.

Objavljeno dana 04.06.2010. godine u "Oslobođenju".

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscriber Services page.

Return
Sazivanje skupštine Društva - JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo Napisao: a a
Datum: 6/4/2010
Broj pregleda: 3088
An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

Print