3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Portal Search Minimize

 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Društva za upravljanje fondovima Minimize
DUF ABDS d.d. Sarajevo
IF BIG - Investiciona grupad.d. Sarajevo
Sjedište:Ferhadija 16/IV, Sarajevo
Kontakti

tel: 033/251440;
fax:033/251452;
e-mail:   abds@bih.net.ba

 
DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo
IF Naprijed d.d. Sarajevo
Sjedište:Džemala Bijedića 124, Sarajevo
Kontakti
Tel.033/767580;033/767581

fax.033/767582;
e-mail: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba

 
DUF MARKET INVESTMENT GROUP d.o.o. Sarajevo
IF MI-GROUP d.d. Sarajevo
Sjedište:Mehmeda Spahe 3/VII, Sarajevo
Kontakti 
tel.033/276740;

fax.033/276741;
e-mail: info@mi-group.ba

www.mi-group.ba

 
DUF Blago d.o.o. Sarajevo
IF prevent INVEST d.d. Sarajevo
Sjedište: Bulevar Meše Selimovića 16/V, Sarajevo
Kontakti
tel:033/770 960;
fax.033/770 963;

e-mail: preventi@bih.net.ba 

www.prevent-invest.ba

 
DUF KAPITAL INVEST d.d. Bihać 
IF Fortuna Fond d.d. Bihać
Sjedište: Safvet bega Bašagića 29, Bihać
Kontakti
tel:  037/313202; 037/319241; 

fax. 037/311878;
e-mail:  kapitali@bih.net.ba

 
DUF Hypo Alpe-Adria-Invest d.o.o. Mostar,
IF Crobih fond d.d. Mostar i
Uzajamni fond Hypo BH Equity
Sjedište: Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar
Kontakti
tel:036/328677; 036/328687; 
fax: 036/328687;
e-mail: crobih-invest@tel.net.ba

www.hypo-alpe-adria.ba

 

DUF MF Invest d.o.o. Sarajevo
Uzajamni fond MF-Global.ba
Sjedište:Muhameda Kantardžića 3, Sarajevo
Kontakti
tel:033 554 555/; 033 554 557 
fax: +  387 33 554 556

e-mail : info@mfinvest.ba

 
DUF EUROHAUS INVEST d.o.o Sarajevo
Sjedište: Azize Šačirbegović 16 , Sarajevo
Kontakti
tel. 033/726 240
fax 033/726 245
 
DUF BOSINVEST d.o.o. Sarajevo
IF BOSFIN d.d Sarajevo
Sjedište: Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo
Kontakti
tel:  033/653225; 033/653427; 

fax: 033/653427;
e-mail: bosinves@bih.net.ba

 
DUF HERBOS-INVEST d.d Mostar
IF HERBOS FOND d.d Mostar
Sjedište: Kneza Domagoja 12, Mostar
Kontakti
tel:  036/326075;
fax: 036/333762
 
DUF PROF-IN d.o.o. Sarajevo
IF PROF-PLUS d.d. Sarajevo
Sjedište: Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo
Kontakti
tel:  033/263300;

fax: 033/263302
e-mail: prof-in@bih.net.ba

 
DUF ŠIB – AR INVEST d.d. Sarajevo
IF BONUS d.d Sarajevo
Sjedište: Skenderija 48, Sarajevo
Kontakti

tel: 033/262 530; 033/262 531
fax:033/262 531
 e-mail  sib-ar@bih.net.ba

 
DUF EURO-INVESTMENT d.d. Tuzla
Sjedište:Muftije Muhameda efendije Kurta 1. Tuzla
Kontakti
tel:  035227666; 
fax:035315461
e-mail  euroinv@bih.net.ba  
IF EUROFOND-1 d.d Tuzla
Sjedište:Muftije Muhameda efendije Kurta 1. Tuzla
Kontakti
tel.035227665;
fax 035227664;

e-mail: eurofond@bih.net.ba