3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Portal Search Minimize

 Brokerske kuće Minimize

ASA BROKERS d.o.o Sarajevo
Član "SASE" od 2008 godine
Bulevar Meše Selimovića 16
71 000 Sarajevo
tel.: 387 33 774-777
fax: 387 33 774-874
e-mail: info@asa-brokers.ba
web: http://www.asa-brokers.ba

AUCTOR d.o.o. Mostar
Član "SASE" od 2007 godine
Hrvatskih branitelja 8a
88 000 Mostar
tel.: 387 36 355-680
fax: 387 36 355-689
e-mail: auctor@auctor.ba
web: http://www.auctor.ba

AW BROKER d.o.o. Sarajevo
Član "SASE" od 2004 godine
Džemala Bijediaa 144
71 000 Sarajevo
tel.: 387 33 766-666
fax: 387 36 766-725
e-mail: info@aw-broker.ba
web: http://www.aw-broker.ba

BOND INVEST d.o.o. Mostar
Član "SASE" od 2002 godine
Biskupa Čule bb
88 000 Mostar
tel.: 387 36 334-140
fax: 387 36 316-612
e-mail: info@bond-invest.ba
web: http://www.bond-invest.ba

eBROKERS d.o.o. Sarajevo
Član "SASE" od 2002 godine
Hiseta 6
71 000 Sarajevo
tel.: 387 33 714-370
fex: 387 33 714-371
e-mail: info@ebrokers.ba
web: http://www.ebrokers.ba

EUROHAUS d.o.o. Sarajevo
Član "SASE" od 2003 godine
Azize Šaćirbegović 16
71 000 Sarajevo
tel: 387 33 720-900
fax: 387 33 710-611
e-mail: info@eurohaus.ba
web: http://www.eurohaus.ba

FIMA INTERNATIONAL d.o.o. Sarajevo
Član "SASE" od 2002 godine
Kolodvorska 5
71 000 Sarajevo
tel.: 387 33 710-840
fax: 387 33 710-842
e-mail: info@fima.ba
web: http://www.fima.ba

GENERAL BROKER d.o.o Sarajevoo
Član "SASE" od 2008 godine
Vrazova 8
71 000 Sarajevo
tel.: 387 33 565-165
fax: 387 33 565-166
e-mail: info@generalbroker.ba
web: http://www.generalbroker.ba
HYPO-ALPE-ADRIA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Sarajevo
Član "SASE" od 2003 godine
Trg Solidarnosti 12
71 000 Sarajevo
tel.: 387 33 755-790
fax: 387 33 755-790
e-mail: vrijednosnice.bih@hypo-alpe-adria.com
web: http://www.hypo-alpe-adria.ba


PALISAEN d.o.o. Sarajevo
Član "SASE" od 2002 godine
Zmaja od Bosne 50
71 000 Sarajevo
tel.: 387 33 721-260
fax: 387 33 721-261
  e-mail: info@palisaen.ba

RAIFFEISEN BROKERS d.o.o. Sarajevo
Član "SASE" od 2003 godine
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
tel.: 387 33 443-911
fax: 387 33 287-649
e-mail: info@rbr.ba
web: http://www.rbr.ba

SEE INVESTMENT SOLUTION d.o.o. Sarajevo
Član "SASE" od 2005 godine
Obala Kulina Bana 25
71 000 Sarajevo
tel.: 387 33 275-650
fax: 387 33 275-651
e-mail: info@seeinvestments.ba
web: http://www.seeinvestments.ba

UNIBROKER d.d. Sarajevo
Član "SASE" od 2007 godine
Dalmatinska 1
71 000 Sarajevo
tel.: 387 33 561-660
fax: 387 33 561-661
e-mail: info@unibroker.ba
web: http://www.unibroker.ba
VGT-BROKER d.d. Visoko
Član "SASE" od 2002 godine
Alaudina 3
71 300 Visoko
tel.: 387 32 730-540
fax: 387 32 730-541
e-mail: vgt@vgt-broker.ba
web: http://www.vgt-broker.ba
Print