3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Portal Search Minimize

 Skrbništvo Minimize
Usluge skrbništva nad vrijednosnim papirima u Federaciji BH su regulisane Pravilnikom o obavljanju poslova skrbnika i depozitara na tržištu vrijednosnih papira (Sl. novine FBH 55/05, 71/06).
 
Usluge skrbništva predstavljaju „ulazna vrata“ za ulagače koji raspolažu većim iznosima novca i koji po legislativi svojih zemalja moraju imati banku skrbnika na tržištu na kojem djeluju.. Pravilnikom je predviđeno da Komisija za vrijednosne papire FBiH izdaje dozvole za obavljanje poslova skrbnika, gdje skrbnici u Federaciji BiH mogu biti samo komercijalne banke. Ovim se nastoji pružiti još veće sigurnost ulaganja za ulagače.
 
Osnovne skrbničke usluge podrazumjevaju:
 
Ø      Usluge čuvanja vrijednosnih papira
Ø      Usluge poravnanja transakcija-namira
Ø      Prikupljanje prihoda
Ø      Korporativne akcije i zastupanje klijenta
Ø      Izvještaji- o transakciji, namiri, izvršenju
Ø      Kupovina i čuvanje obveznica stranih država i inozemnih kompanija
Ø      Pružanje informacija o domaćim tržištima kapitala
 
Klijenti koji najčešće koriste usluge skrbništva su investicijski fondovi, osiguravajuća društva, banke, brokerske kuće i renomirane kompanije.
 
Usluge skrbništva direktno utiču na priliv kapitala u domaću privredu i jačaju domaće kompanije. Također, jedan od preduslova za reformu penziong sistema je ispunjen uvođenjem skrbničkih usluga. Imajući u vidu priliv kapitala na tržište, možemo reči da ove usluge utiču i na likvidnost i obim tržišta.
 

Prva skrbnička transakcija na tržištu kapitala u FBiH izvršena je 26.10.2006 putem skrbničkog računa HVB Central Profit Banke d.d..

UniCredit banka d.d. Mostar
Kardinala Stepinca br. b.b., 88000 Mostar
http://www.unizaba.ba

RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
DANIJELA OZME 3, 71000 Sarajevo
http://www.raiffeisenbank.ba 
  

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar
Kneza Branimira 2b,88000 MOSTAR
http://www.hypo-alpe-adria.ba
 
UPI banka d.d. SARAJEVO
OBALA KULINA BANA 9A, 71000 Sarajevo
http://www.upibanka.ba
 

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla
Maršala Tita 34, 75000 Tuzla
http://www.tuzbank.tuzla-online.com

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica
Trg Bosne i Hercegovine 1, 72000 Zenica
http://www.ikbze.com.ba

Print