3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Portal Search Minimize

 Novosti na tržištu kapitala Minimize

  Unesite riječi za pretragu:

Obavještenje emitenta

shodno članu 68. stav1. tačka 5. Pravila Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira, obavještavamo vas da je član Berze, brokerska kuća "CREDOS" D.O.O. Sarajevo, rješenjem Uprave broj: 1 - 578/03 od 26.09.2003.godine, privremeno je isključena iz berzanskog poslovanja, jer je važnost dozvole za obavljanje brokerskih poslova, brokerske kuće «Credos» d.o.o. Sarajevo je istekla 10. 09. 2003. godine, te prema tome više ne ispunjava propisane uslove za članstvo, pa se na osnovu člana 71. Pravila

  Detaljnije...

Obavještenje emitenta

Brokerskoj kući "Eurohaus" d.o.o. Sarajevo, izrečena mjera opomene u okviru članova Berze, dok je direktoru i ovlaštenom brokeru člana Berze brokerska kuće "Eurohaus" d.o.o. Sarajevo, Jasmini Husić izrečena je mjera novčane kazne u iznosu od 500,00 KM. Sprovođenjem istrage u ovom slučaju, utvrđeno je da je ovlašteni broker brokerske kuća «Eurohaus» Jasmina Husić pokušala poništiti zaključenu transakciju u BTS-u na način što je Upravi Berze prezentirala druge naloge u odnosu na one koji su pr

  Detaljnije...

Obavještenje emitenta

Član Berze, brokerska kuća "BIFIM" d.d. iz Bihaća, privremeno je isključena iz poslovanja na Berzi. Postupajući po službenoj dužnosti, Uprava Berze je uvidom u dokumentaciju utvrdila da berzno – posrednička kuća «Bifim» d.d. iz Bihaća, već duže vrijeme ne ispunjava svoje obaveze prema Berzi iz člana 69. Statuta i člana 70. stav 1. tačka 9. Pravila Sarajevske berze (neplaćanje članarine i drugih taksi određenih Tarifom Berze), pa je na osnovu člana 71. stav 1. tačka 2. Pravila, privremeno isk

  Detaljnije...

  

  

Ostale novosti i objave...
Page 2119 of 2120First   Previous   2111  2112  2113  2114  2115  2116  2117  2118  [2119]  2120  Next   Last   
Print