Portal trzista kapitala u FBiH Portal trzista kapitala u FBiH
3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
Maximize User account
Minimize Real time turnover

PROMET PO SEGMENTIMA (KM)
 

SegmetKoličinaPromet
Kotacija dionica privrednih društava2002,500.00
Kotacija IF-ova7322,225.28
Kotacija obveznica9,0468,927.20
Kotacija ostalih vrijednosnih papira00.00
Slobodno tržište - ST1831,034.70
Slobodno tržište - ST21,90619,060.00
Slobodno tržište - Emitenti u stečaju00.00
Slobodno tržište - ST36,6459,037.20
Slobodno tržište - Obveznice00.00
Metoda 11,121,0744,484,296.00
Prijavljene OTC i vanberzanske transakcije  
Total1,139,6864,527,080.38

NAJVECI PROMET

SimbolKurs% Promet
PRPFRK2B4.00
2,379,092.00
PRPFRK2A4.00
-72.22
2,105,204.00
STVKRK410.00
0.00
19,060.00
SPKMR1.36
3.03
9,037.20
BSNLR12.50
0.00
2,500.00
PVNFRK33.04
1.33
2,225.28
FBIHK1A100.00
0.00
2,166.00
FBIHK1B99.07
0.01
1,872.43
FBIHK1C98.71
0.01
1,639.57
FBIHK1D98.56
0.01
1,637.08
FBIHK1E96.65
-3.83
1,612.12
JPESR12.50
-3.77
1,012.50
BHTSR11.10
0.00
22.20
BHOSPK21,105.50
0.00
0.00
BHOLRK110.00
0.00
0.00
BHNTRK139.00
0.00
0.00
BHMGRK130.00
0.00
0.00
BGPMRK31.80
0.00
0.00
BBR9R8.00
0.00
0.00
BALTR 
0.00

SASE OBS - (Observer station) is the real time trading observer software. Please contact us to get more informations about this service.

 News Minimize

  Unesite riječi za pretragu:

GP "ŽGP" d.d. Sarajevo - Obavijest o sazivanju Skupštine dioničara

Na osnovu članova 240., 241. i 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99) i člana 52. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima {"Službene novine FBiH", broj 29/03) te odluke Nadzornog odbora broj 2062/08, donesene na XIII redovnoj sjednici drugog saziva, održanoj 22. maja 2008. godine. Nadzorni odbor GP "ŽGP", Dioničko društvo Sarajevo, objavljuje

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU X REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA GP "ŽGP" DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

I Deseta redovna Skupština GP "ŽGP" Dioničko društvo Sarajevo održat će se 26. juna 2008. godine (četvrtak) u 12 sati. Skupština će se održati u prostorijama Uprave Društva, Ulica Dolina 11.

Za Skupštinu dioničara predlaže se DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine Društva - (zapisničara i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik); 2.

Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2007. godinu sa izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2007. godinu, izvještajem Odbora za reviziju za 2007. godinu i izvještajem vanjskog revizora o izvršenoj reviziji sa stanjem na dan 31. decembar 2007. godine;

3.Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2007. godini.

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH nalazili 30 dana prije dana održavanja Skupštine.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

 
Datum: 5/26/2008
Broj pregleda: 3796

Return
An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

 BIFX Minimize

Export Excel


Chart.

 SASX-10 Minimize

Export Excel


Chart.

 Are You registered?

Nakon što popunite zahtjev u elektronskoj formi i na isti način dostavite, Registar vrijednosnih papira uFBiH će na osnovu podataka koje ste popunili izvršiti provjeru u sistemu registracije i dostaviti Vam poruku na e-mail adresu iz Vašeg zahtjeva najkasnije jedan radni dan nakon što ste zahtjev podnijeli.

U poruci ćete dobiti odgovor da li ste registrovani kao vlasnik vrijednosnih papira u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u FBiH. U poruci ćete dobiti i upute kako možete podnijeti zahtjev za izdavanje certifikata – izvoda , te kako podnijeti zahtjev za promjenu ličnih podataka u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u FBiH.

Provjerite da li ste u sistemu registracije...

Print