3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Portal Search Minimize

 Terms of use Minimize
Institucije tržišta kapitala u Federaciji Bosne i Hercegovine - Komisija za vrijednosne papire FBiH, Registar vrijednosnih papira u FBiH i Sarajevska berza - burza vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljem tekstu Kreatori portala) daju korisnicima portala tržišta kapitala u FBiH (u daljem tekstu Korisnicima portala) ogranicenu, neprenosivu i neekskluzivnu dozvolu za pregled, štampanje i kopiranje web-stranica Portala iskljucivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu.
Kreatori portala čine podatke sadržane na web-stranicama Portala dostupne javnosti isključivo u informativne svrhe.
Svi dostupni podaci (generičke i sintetičke prirode) ne predstavljaju ni u kakvom slučaju preporuku Kreatora portala za kupovinu ili prodaju bilo kojeg vrijednosnog papira.
 
Kreatori portala takoder ne daju nikakve preporuke u pogledu kvalitet bilo kojeg privrednog društva, investicionog fonda ili drugog emitenta vrijednosnih papira. Podaci sadržani na web-stranicama Portala ne predstavljaju investicijski savjet niti trebaju biti uzeti kao osnova za donošenje investicijskih odluka.
 
Podaci koji su sadržani na Portalu, uključujući i tržišne podatke i pokazatelje, pribavljene su iz izvora koje smatramo pouzdanima. Medutim, Kreatori portala ne tvrde niti daju ikakve garancije da su ovi podaci potpuni ili tačni, te ih Korisnik na taj način treba i shvatiti.
 
Svi podaci koji su stavljeni na raspolaganje na Portalu su takvi kakvi jesu, bez ikakve garancije bilo koje vrste, i Kreatori portala implicitno ili eksplicitno ne garantuju Korisnicima ili trećim licima za njihovu tačnost, pravovremenost, potpunost ili pogodonost za određenu upotrebu. Predmetni podaci su takve prirode da se mijenjaju bez prethodnog upozorenja i mogu brzo zastarjeti.
 
Kreatori Portala neće odgovarati iz bilo kojeg razloga za bilo kakva potraživanja, gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizašli iz direktnog ili indirektnog korištenja podataka sadržanih u web-stranicama ovog portala.
Print