3_111
  

  Unesite riječi za pretragu:

Rezultati pretrage za 'BGPMRK3':
Registry
  Detaljnije...
Registry
  Detaljnije...
Registry
  Detaljnije...
Registry
  Detaljnije...
Izvještaji o trgovanju
  Detaljnije...
Izvještaji o trgovanju
  Detaljnije...
Korporativne akcije
  Detaljnije...
Izvještaji o trgovanju
  Detaljnije...
Izvještaji o trgovanju
  Detaljnije...
Obavještenje emitenta
  Detaljnije...
Na osnovu člana 116. Zakona o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98 i 36/99) Društvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.o.o. Tuzla OBJAVLJUJE Da je za račun Investicionog fonda "EUROFOND-1" d.d Tuzla, Muftije Muhameda efendije Kurta br.1. dana 28 i 30.03.2007 godine izvršilo prodaju dionica s pravom glasa slijedećih emitenata: Naziv emitenta; Broj dionica; % učešća; Stanje nakon transakcije; (Broj dionica, %učešća) "INPOKOMERC" Bugojno "INPKRK1": 142.   Detaljnije...
Obavještavamo javnost da je brokerska kuća "eBrokers" d.o.o. Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo, Dana 30.03.2007. godine izvršila posredovanje u kupovini 21.552 dionice, po cijeni 10,00 KM po dionici, vrijednosnih papira emitenta "BUGOJNO PROMET DD BUGOJNO" sa oznakom BGPMRK3, što čini 9,02% od ukupno emitovanih vrijednosnih papira, nominalne vrijednosti 17,50 KM.   Detaljnije...
Obavještavamo Vas da je nakon izvršene korporativne akcije novi simbol emitenta Bugojnopromet d.d. Bugojno BGPMRK3 (broj emitovanih VP: 238.672; nominalna vrijednost: 22,00 KM).   Detaljnije...