3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Portal Search Minimize

Minimize Tehnicka Analiza
Upravljačka strukturaVrijednosni papirTehnička analizaFinansijski izvještajiObjave

Prikaži trgovine od dana:    do dana:  
Funkcija: Vrsta prikaza:Period:Devijacija:     


 Teorija tehnicke analize Minimize
Interpretacija Stohastičkog oscilatora | Interpretacija Indeksa relativne snage | Interpretacija Pokretnih prosjeka | Interpretacija „Average true range“ (ATR) | Interpretacija Bollingerovih pojaseva
 
Prikazi kao jednu stranu
Stohastički oscilator je predstavljen uz pomoć dvije linije.Glavna linija se naziva "%K." Druga linija, "%D," je pokretni prosjek glavne, %K. %K linija obično se prikazuje kao puna, a %D linija pretežno se prikazuje kao isprekidana.

Postoji nekoliko načina za interpretaciju stohastičkog oscilatora. Tri najpopularnije metode su:

 

1.     Kupiti kada oscilator (%K ili %D) padne ispod određenog nivoa a onda poraste iznad tog nivoa. Prodati kada oscilator naraste iznad određenog nivoa a onda padne ispod tog nivoa.
2.     Kupiti kada %K linija raste iznad %D linije, a prodati kada %K linija padne ispod %D linije.
3.     Tražiti divergencije. Na primjer, tamo gdje cijene dostižu nove vrhove a stohastički oscilator ne prelazi svoje ranije vrhove, tada indikator predstavlja putokaz za kretanje cijene.

Interpretacija Stohastičkog oscilatora | Stranica 1 od 5 | Interpretacija Indeksa relativne snage
Print