3_111
Unesi simbol:Pretraga
 Site Language Minimize
English site Bosna i Hercegovina
 Portal Search Minimize

Minimize Company profile

Upravljačka struktura Vrijednosni papirTehnička analizaFinansijski izvještajiObjave


Menadžment kompanije
VrstaIme i prezimeFunkcija
Nadzorni odborIdriz Zubačačlan
Nadzorni odborAvdo Muftićčlan
Nadzorni odborOmer Kozlićpredsjednik
UpravaNijaz Žutićdirektor


TOP 10 dioničara sa najvećim procentualnim ucešćem
NazivAdresa% vlasništva
Procentualno ucešće u vlasništvu
Naziv% vlasnistva
MUJAN HIMZIJAod 5% do 10%
ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevood 5% do 10%
VLADA ZE-DO KANTONA ("državno" vlasništvo)od 50% do 66.67%
Korporativne akcije
SimbolDatum akcijeOpis akcijeStatus